Bán đất mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 127,3m2 PX - 421
Bán đất mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 127,3m2
Giá:
2 Tỷ 200 Triệu đồng
Diện tích: 127,3 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 597)
Bán đất mặt tiền đường DX 057 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 125m2 PX - 420
Bán đất mặt tiền đường DX 057 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 125m2
Giá:
1 Tỷ 950 Triệu đồng
Diện tích: 125 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 640)
Bán đất mặt tiền hẻm đường bê tông tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương 93,8m2 PX - 418
Bán đất mặt tiền hẻm đường bê tông tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương 93,8m2
Giá:
3 Tỷ 600 Triệu đồng
Diện tích: 93,8 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 633)
Bán đất mặt tiền hẻm đường Nguyễn Đức Thuận tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 178,6m2 PX - 417
Bán đất mặt tiền hẻm đường Nguyễn Đức Thuận tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 178,6m2
Giá:
1 Tỷ 700 Triệu đồng
Diện tích: 178,6 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 615)
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương 103,9m2 PX - 416
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương 103,9m2
Giá:
1 Tỷ 550 Triệu đồng
Diện tích: 103,9 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 710)
Bán nhà mặt tiền hẻm 288 đường Huỳnh Văn Lũy tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 98,9m2 PX - 415
Bán nhà mặt tiền hẻm 288 đường Huỳnh Văn Lũy tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 98,9m2
Giá:
3 Tỷ 550 Triệu đồng
Diện tích: 98,9 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 721)
Bán đất mặt tiền đường Bùi Ngọc Thu tại phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương 191,5m2 PX - 414
Bán đất mặt tiền đường Bùi Ngọc Thu tại phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương 191,5m2
Giá:
3 Tỷ 300 Triệu đồng
Diện tích: 191,5 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 568)
Bán đất mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 60m2 PX - 413
Bán đất mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 60m2
Giá:
1 Tỷ 800 Triệu đồng
Diện tích: 60 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 577)
Bán đất mặt tiền đường đất tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 103m2 PX - 412
Bán đất mặt tiền đường đất tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 103m2
Giá:
1 Tỷ 600 Triệu đồng
Diện tích: 103 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 559)
Bán đất mặt tiền đường số B5 tại phường Định Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương 134,2m2 PX - 411
Bán đất mặt tiền đường số B5 tại phường Định Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương 134,2m2
Giá:
17,5 Triệu/m
Diện tích: 134,2 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 662)
Bán nhà mặt tiền đường DX 133 tại phường Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương 216,3m2 PX - 410
Bán nhà mặt tiền đường DX 133 tại phường Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương 216,3m2
Giá:
3 Tỷ Đồng
Diện tích: 216,3 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 646)
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 179,3m2 PX - 409
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 179,3m2
Giá:
5 Tỷ 970 Triệu đồng
Diện tích: 179,3 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 561)
Bán đất mặt tiền hẻm đường Lê Hồng Phong tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 84,5m2 PX - 408
Bán đất mặt tiền hẻm đường Lê Hồng Phong tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 84,5m2
Giá:
1 Tỷ 650 Triệu đồng
Diện tích: 84,5 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 617)
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương 50,1m2 PX - 407
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương 50,1m2
Giá:
2 Tỷ 100 Triệu đồng
Diện tích: 50,1 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 576)
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 104,2m2 PX - 406
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 104,2m2
Giá:
1 Tỷ 750 Triệu đồng
Diện tích: 104,2 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 565)
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Tân Định Bến Cát Bình Dương 68m2 PX - 405
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Tân Định Bến Cát Bình Dương 68m2
Giá:
1 Tỷ 700 Triệu đồng
Diện tích: 68 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Bến Cát , Bình Dương (Lượt xem: 291)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Bùi Quốc Khánh tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 167,2m2 PX - 404
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Bùi Quốc Khánh tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 167,2m2
Giá:
3 Tỷ 200 Triệu đồng
Diện tích: 167,2 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 708)
Bán nhà mặt tiền hẻm 305 đường Lê Hồng Phong tại phường Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương PX - 403
Bán nhà mặt tiền hẻm 305 đường Lê Hồng Phong tại phường Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương
Giá:
2 Tỷ 650Triệu đồng
Diện tích: 64 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 674)
Bán đất mặt tiền đường Bùi Quốc Khánh tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 147,3m2 PX - 402
Bán đất mặt tiền đường Bùi Quốc Khánh tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 147,3m2
Giá:
3 Tỷ 500 Triệu đồng
Diện tích: 147,3 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 664)
Bán đất mặt tiền đường DX 010 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 149,6m2 PX - 401
Bán đất mặt tiền đường DX 010 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 149,6m2
Giá:
2 Tỷ 200 Triệu đồng
Diện tích: 149,6 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 676)
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương 77m2 PX - 400
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương 77m2
Giá:
1 Tỷ 650 Triệu đồng
Diện tích: 77 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 682)
Bán đất mặt tiền đường Hồ Văn Cống tại phường Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương 228,9m2 PX - 399
Bán đất mặt tiền đường Hồ Văn Cống tại phường Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương 228,9m2
Giá:
5 Tỷ Đồng
Diện tích: 228,9 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 686)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Phạm Ngũ Lão tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 100m2 PX - 398
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Phạm Ngũ Lão tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 100m2
Giá:
2 Tỷ 500 Triệu đồng
Diện tích: 100 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 670)
Bán biệt thự mặt tiền đường DX 133 tại phường Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương 642,2m2 PX - 397
Bán biệt thự mặt tiền đường DX 133 tại phường Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương 642,2m2
Giá:
10 Tỷ Đồng
Diện tích: 642,2 m²
Hướng: Đông
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 619)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Lê Thị Trung tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 71,4m2 PX - 396
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Lê Thị Trung tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 71,4m2
Giá:
2 Tỷ 800 Triệu đồng
Diện tích: 71,4 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 701)
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 75,6m2 PX - 395
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 75,6m2
Giá:
2 Tỷ 750 Triệu đồng
Diện tích: 75,6 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 667)
Bán đất mặt tiền chợ Bình Điềm tại phường Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương 182m2 PX - 394
Bán đất mặt tiền chợ Bình Điềm tại phường Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương 182m2
Giá:
5 Tỷ 100 Triệu đồng
Diện tích: 182 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 1071)
Bán đất mặt tiền hẻm đường 30/4 tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 114,4m2 PX - 393
Bán đất mặt tiền hẻm đường 30/4 tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 114,4m2
Giá:
1 Tỷ 550 Triệu đồng
Diện tích: 114,4 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 704)
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 1327,8m2 PX - 392
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 1327,8m2
Giá:
7 Triệu/m
Diện tích: 1327,8 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 592)
Bán đất mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 165m2 PX - 391
Bán đất mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 165m2
Giá:
4 Tỷ 150 Triệu đồng
Diện tích: 165 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 593)
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 98m2 PX - 390
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 98m2
Giá:
4 Tỷ 300 Triệu đồng
Diện tích: 98 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 570)
Bán nhà khu dân cư Hiệp Thành 3 tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 140m2 PX - 389
Bán nhà khu dân cư Hiệp Thành 3 tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 140m2
Giá:
6 Tỷ 950 Triệu đồng
Diện tích: 140 m²
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 675)
Bán đất tặng nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 310m2 PX - 388
Bán đất tặng nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 310m2
Giá:
5 Tỷ 500 Triệu đồng
Diện tích: 310 m²
Hướng: Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 581)
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 90m2 PX - 387
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 90m2
Giá:
2 Tỷ 990 Triệu đồng
Diện tích: 90 m²
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 547)
Bán đất mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 795,4m2 PX - 386
Bán đất mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 795,4m2
Giá:
12 Tỷ Đồng
Diện tích: 795,4 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 671)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Phạm Ngũ Lão tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 73m2 PX - 385
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Phạm Ngũ Lão tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 73m2
Giá:
2 Tỷ 850 Triệu đồng
Diện tích: 73 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 658)
Bán 3 lô đất mặt tiền đường nhựa B5 tại phường Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương 102m2 PX - 384
Bán 3 lô đất mặt tiền đường nhựa B5 tại phường Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương 102m2
Giá:
1 lô : 2 Tỷ 600 Triệu đồng
Diện tích: 102 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 522)
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 112m2 PX - 383
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 112m2
Giá:
5 Tỷ 300 Triệu đồng
Diện tích: 112 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 565)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Bùi Quốc Khánh tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương PX - 382
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Bùi Quốc Khánh tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương
Giá:
3 Tỷ 900 Triệu đồng
Diện tích:
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 717)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Lào Cai tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 238,3m2 PX - 380
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Lào Cai tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 238,3m2
Giá:
3 Tỷ 200 Triệu đồng
Diện tích: 238,3 m²
Hướng: Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 662)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 72,9m2 PX - 379
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 72,9m2
Giá:
2 Tỷ Đồng
Diện tích: 72,9 m²
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 646)
Bán đất mặt tiền đường bờ bao tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 994m2 PX - 378
Bán đất mặt tiền đường bờ bao tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 994m2
Giá:
4 Tỷ Đồng
Diện tích: 994 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 591)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Huỳnh Văn Cù tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 58,8m2 PX - 377
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Huỳnh Văn Cù tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 58,8m2
Giá:
1 Tỷ 550 Triệu đồng
Diện tích: 58,8 m²
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 619)
Bán nhà mới 100% mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương 40,3m2 PX - 381
Bán nhà mới 100% mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương 40,3m2
Giá:
2 Tỷ 100 Triệu đồng
Diện tích: 40,3 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 911)
Bán đất mặt tiền hẻm đường Nguyễn Văn Lộng tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 180m2 PX - 376
Bán đất mặt tiền hẻm đường Nguyễn Văn Lộng tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 180m2
Giá:
2 Tỷ Đồng
Diện tích: 180 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 633)
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 262m2 PX - 375
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 262m2
Giá:
2 Tỷ 600 Triệu đồng
Diện tích: 262 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 566)
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 177,3m2 PX - 374
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 177,3m2
Giá:
2 Tỷ 300 Triệu đồng
Diện tích: 177,3 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 546)
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương 111,6m2 PX - 373
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương 111,6m2
Giá:
2 Tỷ 400 Triệu đồng
Diện tích: 111,6 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 606)
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 90,9m2 PX - 372
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 90,9m2
Giá:
4 Tỷ 250 Triệu đồng
Diện tích: 90,9 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 514)
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương 77,3m2 youtue PX - 371
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương 77,3m2
Giá:
1 Tỷ 420 Triệu đồng
Diện tích: 77,3 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 600)