Bán đất mặt tiền đường DX 145 tại phường Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một Bình Dương 111,5m2 PX - 471
Bán đất mặt tiền đường DX 145 tại phường Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một Bình Dương 111,5m2
Giá:
1 Tỷ 800 Triệu đồng
Diện tích: 111,5 m²
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 360)
Bán đất mặt tiền hẻm đường DX 045 tại phường Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một Bình Dương 76m2 PX - 470
Bán đất mặt tiền hẻm đường DX 045 tại phường Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một Bình Dương 76m2
Giá:
1 Tỷ 300 Triệu đồng
Diện tích: 76 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 349)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường bê tông tại phường Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương 119,8m2 PX - 469
Bán nhà mặt tiền hẻm đường bê tông tại phường Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương 119,8m2
Giá:
4 Tỷ 200 Triệu đồng
Diện tích: 119,8 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 426)
Bán 2 căn nhà mặt tiền hẻm 411 đường Nguyễn Đức Thuận tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 101,7m2 PX - 468
Bán 2 căn nhà mặt tiền hẻm 411 đường Nguyễn Đức Thuận tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 101,7m2
Giá:
4 Tỷ 250 Triệu đồng
Diện tích: 101,7m2 - 105,1 m²
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 323)
Bán đất mặt tiền hẻm đường DX 031 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 102m2 PX - 467
Bán đất mặt tiền hẻm đường DX 031 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 102m2
Giá:
1 Tỷ 530 Triệu đồng
Diện tích: 102 m²
Hướng: Đông
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 414)
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 87,3m2 PX - 466
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 87,3m2
Giá:
2 Tỷ 250 Triệu đồng
Diện tích: 87,3 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 417)
Bán đất mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 138,4m2 PX - 465
Bán đất mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 138,4m2
Giá:
3 Tỷ 250 Triệu đồng
Diện tích: 138,4 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 304)
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 72,6m2 PX - 464
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 72,6m2
Giá:
985 Triệu đồng
Diện tích: 72,6 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 252)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường DX 105 tại phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương 108,3m2 PX - 463
Bán nhà mặt tiền hẻm đường DX 105 tại phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương 108,3m2
Giá:
2 Tỷ 700 Triệu đồng
Diện tích: 108,3 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 342)
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 71,4m2 PX - 462
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 71,4m2
Giá:
3 Tỷ Đồng
Diện tích: 71,4 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 390)
Bán đất mặt tiền hẻm đường Lê Hồng Phong tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 152,3m2 PX - 461
Bán đất mặt tiền hẻm đường Lê Hồng Phong tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 152,3m2
Giá:
2 Tỷ 400 Triệu đồng
Diện tích: 152,3 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 448)
Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Đức Thuận tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 124,4m2 PX - 460
Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Đức Thuận tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 124,4m2
Giá:
3 Tỷ 600 Triệu đồng
Diện tích: 124,4 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 295)
Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Lộng tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 224,4m2 PX - 459
Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Lộng tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 224,4m2
Giá:
35 Triệu/m
Diện tích: 224,4 m²
Hướng: Tây
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 437)
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương 143,9m2 PX - 458
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương 143,9m2
Giá:
1 Tỷ 500 Triệu đồng
Diện tích: 143,9 m²
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 354)
Bán đất mặt tiền hẻm đường Nguyễn Tri Phương tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 302,4m2 PX - 457
Bán đất mặt tiền hẻm đường Nguyễn Tri Phương tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 302,4m2
Giá:
28 Triệu/m
Diện tích: 302,4 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 352)
Bán đất mặt tiền hẻm đường bê tông tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 72,6m2 PX - 455
Bán đất mặt tiền hẻm đường bê tông tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 72,6m2
Giá:
985 Triệu đồng
Diện tích: 72,6 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 432)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường DX006 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 103m2 PX - 454
Bán nhà mặt tiền hẻm đường DX006 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 103m2
Giá:
2 Tỷ 350 Triệu đồng
Diện tích: 103 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 374)
Bán đất mặt tiền hẻm đường DX 006 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 110m2 PX - 453
Bán đất mặt tiền hẻm đường DX 006 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 110m2
Giá:
1 Tỷ 550 Triệu đồng
Diện tích: 110 m²
Hướng: Đông
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 385)
Bán nhà mặt tiền đường Lê Hồng Phong tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 102m2 PX - 452
Bán nhà mặt tiền đường Lê Hồng Phong tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 102m2
Giá:
4 Tỷ 900 Triệu đồng
Diện tích: 102 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 423)
Bán đất mặt tiền đường Đại Lộ Bình Dương tại phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương 192m2 PX - 456
Bán đất mặt tiền đường Đại Lộ Bình Dương tại phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương 192m2
Giá:
1 Lô : 4 Tỷ 800 Triệu đồng
Diện tích: 192 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 304)
Bán nhà mặt tiền đường 6A tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 58m2 PX - 451
Bán nhà mặt tiền đường 6A tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 58m2
Giá:
2 Tỷ 135 Triệu đồng
Diện tích: 58 m²
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 349)
Bán nhà mặt tiền đường 6B tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 58m2 PX - 450
Bán nhà mặt tiền đường 6B tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 58m2
Giá:
2 Tỷ 50 Triệu đồng
Diện tích: 58 m²
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 350)
Bán nhà mặt tiền đường đất tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 39,8m2 PX - 449
Bán nhà mặt tiền đường đất tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 39,8m2
Giá:
870 Triệu đồng
Diện tích: 39,8 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 453)
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 62,2m2 PX - 448
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 62,2m2
Giá:
1 Tỷ 450 Triệu đồng
Diện tích: 62,2 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 349)
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 32,3m2 PX - 447
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 32,3m2
Giá:
1 Tỷ 100 Triệu đồng
Diện tích: 32,3 m²
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 444)
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 100,6m2 PX - 446
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 100,6m2
Giá:
Nền 1&2: 1 Tỷ 450/nền | Nền 3&4: 1 Tỷ 650 Triệu đồng
Diện tích: 80,2 ~ 100,6 m²
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 365)
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 92,5m2 PX - 445
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 92,5m2
Giá:
Xây thô: 4 Tỷ 700, Hoàn thiện: 5 Tỷ 300 Triệu đồng
Diện tích: 92,5 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 343)
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 110,1m2 PX - 444
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 110,1m2
Giá:
2 Tỷ 600 Triệu đồng
Diện tích: 110,1 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 335)
Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Đức Thuận tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 100,5m2 PX - 443
Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Đức Thuận tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 100,5m2
Giá:
5 Tỷ 500 Triệu đồng
Diện tích: 100,5 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 302)
Bán nhà mặt tiền hẻm 199 đường Nguyễn Đức Thuận tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 91,9m2 PX - 442
Bán nhà mặt tiền hẻm 199 đường Nguyễn Đức Thuận tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 91,9m2
Giá:
1 Tỷ 950 Triệu đồng
Diện tích: 91,9 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 356)
Bán nhà mặt tiền đường Thích Quảng Đức tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương 142,8m2 PX - 441
Bán nhà mặt tiền đường Thích Quảng Đức tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương 142,8m2
Giá:
18 Tỷ Đồng
Diện tích: 142,8 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 403)
Bán đất mặt tiền đường DX054 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 100m2 PX - 440
Bán đất mặt tiền đường DX054 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 100m2
Giá:
1 Tỷ 950 Triệu đồng
Diện tích: 100 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 371)
Bán đất mặt tiền hẻm đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 1073m2 PX - 439
Bán đất mặt tiền hẻm đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 1073m2
Giá:
8 Triệu/m
Diện tích: 1073 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 392)
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 138,5m2 PX - 438
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 138,5m2
Giá:
2 Tỷ 650 Triệu đồng
Diện tích: 138,5 m²
Hướng: Liên Hệ
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 421)
Bán đất mặt tiền đường DX 057 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 125m2 PX - 437
Bán đất mặt tiền đường DX 057 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 125m2
Giá:
1 Tỷ 950 Triệu đồng
Diện tích: 125 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 349)
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 58,7m2 PX - 436
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 58,7m2
Giá:
1 Tỷ 690 Triệu đồng
Diện tích: 58,7 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 428)
Bán đất mặt tiền hẻm đường 30/4 tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 203,9m2 PX - 435
Bán đất mặt tiền hẻm đường 30/4 tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 203,9m2
Giá:
4 Tỷ 700 Triệu đồng
Diện tích: 203,9 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 418)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 104,5m2 PX - 434
Bán nhà mặt tiền hẻm đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 104,5m2
Giá:
1 Tỷ 500 Triệu đồng
Diện tích: 104,5 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 379)
Bán đất mặt tiền hẻm đường Huỳnh Văn Cù tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương 262,5m2 PX - 433
Bán đất mặt tiền hẻm đường Huỳnh Văn Cù tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương 262,5m2
Giá:
2 Tỷ 550 Triệu đồng
Diện tích: 262,5 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 415)
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 80,1m2 PX - 432
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 80,1m2
Giá:
1 Tỷ 200 Triệu đồng
Diện tích: 80,1 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 369)
Bán đất mặt tiền đường Võ Minh Đức tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 149,4m2 PX - 431
Bán đất mặt tiền đường Võ Minh Đức tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 149,4m2
Giá:
4 Tỷ 100 Triệu đồng
Diện tích: 149,9 m²
Hướng: Tây Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 481)
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Phạm Ngọc Thạch tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 124,4m2 PX - 430
Bán nhà mặt tiền hẻm đường Phạm Ngọc Thạch tại phường Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương 124,4m2
Giá:
2 Tỷ 550 Triệu đồng
Diện tích: 124,4 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 341)
Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 128m2 PX - 429
Bán đất mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương tại phường Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương 128m2
Giá:
4 Tỷ 900 Triệu đồng
Diện tích: 128 m²
Hướng: Tây Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 469)
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 194,6m2 PX - 428
Bán đất mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương 194,6m2
Giá:
2 Tỷ 100 Triệu đồng
Diện tích: 194,6 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 336)
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương 59m2 PX - 427
Bán nhà mặt tiền đường bê tông tại phường Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương 59m2
Giá:
1 Tỷ 850 Triệu đồng
Diện tích: 59 m²
Hướng: Đông
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 343)
Bán đất mặt tiền đường DX 111 tại phường Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương 190m2 PX - 426
Bán đất mặt tiền đường DX 111 tại phường Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương 190m2
Giá:
1 Tỷ 400 Triệu đồng
Diện tích: 190 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 468)
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 71,4m2 PX - 425
Bán nhà mặt tiền đường nhựa tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 71,4m2
Giá:
2 Tỷ 800 Triệu đồng
Diện tích: 71,4 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 479)
Bán nhà mặt tiền đường DX 034 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 110m2 PX - 424
Bán nhà mặt tiền đường DX 034 tại phường Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương 110m2
Giá:
4 Tỷ 600 Triệu đồng
Diện tích: 110 m²
Hướng: Đông
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 415)
Bán đất mặt tiền hẻm đường Huỳnh Văn Lũy  tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 93m2 PX - 423
Bán đất mặt tiền hẻm đường Huỳnh Văn Lũy tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 93m2
Giá:
2 Tỷ 850 Triệu đồng
Diện tích: 93 ~ 96 m²
Hướng: Đông Nam
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 445)
Bán đất mặt tiền hẻm đường Huỳnh Văn Lũy tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 213,4m2 PX - 422
Bán đất mặt tiền hẻm đường Huỳnh Văn Lũy tại phường Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương 213,4m2
Giá:
4 Tỷ 180 Triệu đồng
Diện tích: 213,4 m²
Hướng: Đông Bắc
Quận\huyện:  Thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương (Lượt xem: 431)